LOLA-LOW_RES-819x1024

SCHILDERIJEN en Grafish werk

Schilderijen-Etsen-Zeefdruk 1998-2016

Het enige dat ik altijd zal blijven herhalen is dat ik mezelf niet wil blijven herhalen. Kunst is voor mij een ontdekkingsreis. Ik ben niet op zoek naar stijl, vorm of herkenbaarheid. Ik ben op zoek naar waarheid.

Dit is ook de reden waarom ik mijn werk nooit aan de voorkant signeer. Ik kan er namelijk moeilijk tegen mensen voorovergebogen te zien bij een schilderij om uit te vinden wie het gemaakt heeft alvorens te besluiten of ze het mooi vinden of niet. Kunst gaat voor mij om kijken, niet om lezen. Net als goede wijn is kunst in mijn ogen complex en gelaagd. En net zozeer als je zult moeten leren proeven om goede wijn blind te kunnen herkennen, zo zul je moeten leren kijken om goede kunst te leren ontcijferen. Helaas heeft populaire cultuur ervoor gezorgd dat steeds meer kunst ééndimensionaal is geworden. Omwille van overleving en rendement heeft het zich aangepast aan vluchtig kijkgedrag en een compromis gesloten met cultureel analfabetisme. Mijn doel is dit tij te keren en de kijker weer te laten ‘zien’ en een verbinding aan te gaan met de essentie van mijn observaties die ik naar beste eer, geweten en kunnen probeer te vertolken in mijn werk.